Varsel fra NVE og MET for Austrheim onsdag 20.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 03.07.2022 09:33) Gyldig fra: 03.07.2022 07:00) til 04.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 03.07.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 03.07.2022 09:26) Gyldig fra: 03.07.2022 07:00) til 04.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 03.07.2022 15:30)

Styrtregn

Styrtregn pågår, gult nivå (MET)

Deler av Hordaland

  • Publisert: 03.07.2022 07:55
  • Gyldig: fra 03.07.2022 07:55 til 03.07.2022 13:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå