Varsel fra NVE og MET for Alver fredag 08.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 08.12.2022 09:25) Gyldig fra: 08.12.2022 07:00) til 09.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 08.12.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 08.12.2022 09:12) Gyldig fra: 08.12.2022 07:00) til 09.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 08.12.2022 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Deler av Hordaland og Rogaland

  • Publisert: 08.12.2022 06:16
  • Gyldig: fra 08.12.2022 04:00 til 09.12.2022 07:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå