Varsel fra NVE og MET for Vinje lørdag 29.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 11.08.2022 13:54) Gyldig fra: 11.08.2022 07:00) til 12.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 12.08.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 11.08.2022 13:43) Gyldig fra: 11.08.2022 07:00) til 12.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 12.08.2022 11:00)

Skogbrannfare

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Østlandet og Sørlandet unntatt Vest-Agder

  • Publisert: 11.08.2022 13:04
  • Gyldig: fra 11.08.2022 13:00 til 16.08.2022 00:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå