Varsel fra NVE og MET for Vinje lørdag 08.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 01.10.2022 09:38) Gyldig fra: 01.10.2022 07:00) til 02.10.2022 06:59
    Neste varsel før: 01.10.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 01.10.2022 09:54) Gyldig fra: 01.10.2022 07:00) til 02.10.2022 06:59
    Neste varsel før: 01.10.2022 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Høyfjellsoverganger

  • Publisert: 01.10.2022 13:53
  • Gyldig: fra 30.09.2022 23:00 til 01.10.2022 13:55

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå