Varsel fra NVE og MET for Tokke onsdag 26.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 08.10.2022 10:28) Gyldig fra: 08.10.2022 07:00) til 09.10.2022 06:59
    Neste varsel før: 08.10.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 08.10.2022 10:31) Gyldig fra: 08.10.2022 07:00) til 09.10.2022 06:59
    Neste varsel før: 08.10.2022 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Fjellet i Sør-Norge

  • Publisert: 06.10.2022 13:17
  • Gyldig: fra 07.10.2022 21:00 til 09.10.2022 11:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå