Varsel fra NVE og MET for Tinn fredag 14.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 27.11.2022 12:44) Gyldig fra: 28.11.2022 07:00) til 29.11.2022 06:59
    Neste varsel før: 28.11.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 27.11.2022 10:59) Gyldig fra: 28.11.2022 07:00) til 29.11.2022 06:59
    Neste varsel før: 28.11.2022 11:00)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Høyfjellsoverganger

  • Publisert: 27.11.2022 07:43
  • Gyldig: fra 27.11.2022 10:00 til 28.11.2022 19:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå