Varsel fra NVE og MET for Tinn fredag 28.05.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 17.05.2022 08:57) Gyldig fra: 17.05.2022 07:00) til 18.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 18.05.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 17.05.2022 10:03) Gyldig fra: 17.05.2022 07:00) til 18.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 18.05.2022 11:00)

Skogbrannfare

Stor skogbrannfare ventes, oransje nivå (MET)

Østlandet og østlige deler av Agder

  • Publisert: 15.05.2022 10:27
  • Gyldig: fra 14.05.2022 00:00 til 18.05.2022 23:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå