Varsel fra NVE og MET for Skien søndag 23.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 14.08.2022 10:24) Gyldig fra: 14.08.2022 07:00) til 15.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 14.08.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 14.08.2022 10:40) Gyldig fra: 14.08.2022 07:00) til 15.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 14.08.2022 15:30)

Skogbrannfare

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Østlandet og Sørlandet unntatt Vest-Agder

  • Publisert: 13.08.2022 08:12
  • Gyldig: fra 13.08.2022 08:00 til 16.08.2022 00:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå