Varsel fra NVE og MET for Skien søndag 23.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 25.09.2022 10:15) Gyldig fra: 26.09.2022 07:00) til 27.09.2022 06:59
    Neste varsel før: 26.09.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 25.09.2022 10:24) Gyldig fra: 26.09.2022 07:00) til 27.09.2022 06:59
    Neste varsel før: 26.09.2022 11:00)

Regn

Mye regn, gult nivå (MET)

Vestfold og Telemark og vest i Viken

  • Publisert: 25.09.2022 11:20
  • Gyldig: fra 26.09.2022 02:00 til 28.09.2022 02:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå