Varsel fra NVE og MET for Seljord lørdag 29.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 01.08.2022 13:56) Gyldig fra: 01.08.2022 07:00) til 02.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 01.08.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 01.08.2022 14:02) Gyldig fra: 01.08.2022 07:00) til 02.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 01.08.2022 15:30)

Skogbrannfare

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Østlandet og deler av Agder

  • Publisert: 01.08.2022 10:41
  • Gyldig: fra 29.07.2022 02:00 til 03.08.2022 00:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå