Varsel fra NVE og MET for Nome fredag 14.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 03.12.2022 07:47) Gyldig fra: 03.12.2022 07:00) til 04.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 04.12.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 03.12.2022 08:58) Gyldig fra: 03.12.2022 07:00) til 04.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 04.12.2022 11:00)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå