Varsel fra NVE og MET for Midt-Telemark tirsdag 04.05.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 04.05.2021 14:51) Gyldig fra: 04.05.2021 07:00) til 05.05.2021 06:59
    Neste varsel før: 04.05.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 04.05.2021 15:04) Gyldig fra: 04.05.2021 07:00) til 05.05.2021 06:59
    Neste varsel før: 04.05.2021 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Agder, Telemark og Vestfold

  • Publisert: 04.05.2021 08:03
  • Gyldig: fra 04.05.2021 08:00 til 05.05.2021 21:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå