Varsel fra NVE og MET for Larvik fredag 28.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 25.07.2022 13:22) Gyldig fra: 25.07.2022 07:00) til 26.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 25.07.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 25.07.2022 13:24) Gyldig fra: 25.07.2022 07:00) til 26.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 25.07.2022 15:30)

Skogbrannfare

Normal skogbrannfare, grønt nivå (MET)

Deler av Agder og Østlandet

  • Publisert: 25.07.2022 08:48
  • Gyldig: fra 25.07.2022 08:48 til 25.07.2022 09:48

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå