Varsel fra NVE og MET for Holmestrand lørdag 29.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 22.07.2022 14:31) Gyldig fra: 22.07.2022 07:00) til 23.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 22.07.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 22.07.2022 13:10) Gyldig fra: 22.07.2022 07:00) til 23.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 22.07.2022 15:30)

Styrtregn

Styrtregn, gult nivå (MET)

Deler av Østlandet

  • Publisert: 21.07.2022 10:15
  • Gyldig: fra 22.07.2022 05:00 til 22.07.2022 20:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå