Varsel fra NVE og MET for Holmestrand fredag 28.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 26.09.2022 15:16) Gyldig fra: 26.09.2022 07:00) til 27.09.2022 06:59
    Neste varsel før: 26.09.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 26.09.2022 14:32) Gyldig fra: 26.09.2022 07:00) til 27.09.2022 06:59
    Neste varsel før: 26.09.2022 15:30)

Regn

Mye regn, gult nivå (MET)

Vestfold og Telemark, vest i Viken og Innlandet

  • Publisert: 27.09.2022 08:51
  • Gyldig: fra 25.09.2022 02:00 til 27.09.2022 18:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå