Varsel fra NVE og MET for Fyresdal onsdag 18.05.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 18.05.2022 13:10) Gyldig fra: 18.05.2022 07:00) til 19.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 18.05.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 18.05.2022 13:35) Gyldig fra: 18.05.2022 07:00) til 19.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 18.05.2022 15:30)

Skogbrannfare

Stor skogbrannfare ventes, oransje nivå (MET)

Østlandet og østlige deler av Agder

  • Publisert: 18.05.2022 12:09
  • Gyldig: fra 18.05.2022 10:00 til 21.05.2022 04:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå