Varsel fra NVE og MET for Tjeldsund søndag 01.08.2021