Varsel fra NVE og MET for Tana mandag 19.07.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 19.07.2021 13:35) Gyldig fra: 19.07.2021 07:00) til 20.07.2021 06:59
    Neste varsel før: 19.07.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 19.07.2021 15:58) Gyldig fra: 19.07.2021 07:00) til 20.07.2021 06:59
    Neste varsel før: 19.07.2021 15:30)

Regn

Mye regn, gult nivå (MET)

Sør-Varanger

  • Publisert: 18.07.2021 11:14
  • Gyldig: fra 18.07.2021 16:00 til 19.07.2021 02:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå