Varsel fra NVE og MET for Storfjord lørdag 15.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 15.01.2022 10:09) Gyldig fra: 15.01.2022 07:00) til 16.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 15.01.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 15.01.2022 10:16) Gyldig fra: 15.01.2022 07:00) til 16.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 15.01.2022 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Nord-Troms

  • Publisert: 15.01.2022 14:50
  • Gyldig: fra 15.01.2022 16:00 til 16.01.2022 16:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå