Varsel fra NVE og MET for Senja torsdag 07.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 07.10.2021 09:17) Gyldig fra: 07.10.2021 07:00) til 08.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 07.10.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 07.10.2021 13:15) Gyldig fra: 07.10.2021 07:00) til 08.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 07.10.2021 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Troms og Finnmark

  • Publisert: 08.10.2021 17:49
  • Gyldig: fra 07.10.2021 20:00 til 09.10.2021 07:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå