Varsel fra NVE og MET for Salangen onsdag 14.04.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 14.04.2021 15:01) Gyldig fra: 14.04.2021 07:00) til 15.04.2021 06:59
    Neste varsel før: 14.04.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 14.04.2021 09:22) Gyldig fra: 14.04.2021 07:00) til 15.04.2021 06:59
    Neste varsel før: 14.04.2021 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Troms og Vest-Finnmark med Vidda

  • Publisert: 13.04.2021 12:24
  • Gyldig: fra 14.04.2021 06:00 til 15.04.2021 00:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå