Varsel fra NVE og MET for Salangen lørdag 26.06.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.06.2022 14:30) Gyldig fra: 22.06.2022 07:00) til 23.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 22.06.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.06.2022 15:51) Gyldig fra: 22.06.2022 07:00) til 23.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 22.06.2022 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå