Varsel fra NVE og MET for Salangen søndag 30.05.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 16.05.2022 15:16) Gyldig fra: 16.05.2022 07:00) til 17.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 16.05.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 16.05.2022 13:18) Gyldig fra: 16.05.2022 07:00) til 17.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 16.05.2022 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Ofoten, Troms og Finnmark

  • Publisert: 16.05.2022 13:56
  • Gyldig: fra 16.05.2022 02:00 til 17.05.2022 20:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå