Varsel fra NVE og MET for Nordreisa søndag 25.07.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 27.07.2022 14:03) Gyldig fra: 27.07.2022 07:00) til 28.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 27.07.2022 15:30)

Regn

Mye regn, gult nivå (MET)

Nord-Troms

  • Publisert: 27.07.2022 08:53
  • Gyldig: fra 27.07.2022 08:00 til 28.07.2022 00:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå