Varsel fra NVE og MET for Nordreisa søndag 25.07.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 16.08.2022 14:02) Gyldig fra: 17.08.2022 07:00) til 18.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 17.08.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 16.08.2022 14:45) Gyldig fra: 17.08.2022 07:00) til 18.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 17.08.2022 11:00)

Regn

Mye regn, gult nivå (MET)

Deler av Troms og Finnmark

  • Publisert: 16.08.2022 10:47
  • Gyldig: fra 17.08.2022 17:00 til 17.08.2022 23:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå