Varsel fra NVE og MET for Nordreisa torsdag 24.06.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 17.08.2022 13:44) Gyldig fra: 18.08.2022 07:00) til 19.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 18.08.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 17.08.2022 14:12) Gyldig fra: 18.08.2022 07:00) til 19.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 18.08.2022 11:00)

Regn

Mye regn, gult nivå (MET)

Deler av Finnmark

  • Publisert: 17.08.2022 12:28
  • Gyldig: fra 17.08.2022 17:00 til 18.08.2022 05:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå