Varsel fra NVE og MET for Nordkapp søndag 17.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 17.10.2021 09:06) Gyldig fra: 17.10.2021 07:00) til 18.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 17.10.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 17.10.2021 09:37) Gyldig fra: 17.10.2021 07:00) til 18.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 17.10.2021 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Nord-Troms og Finnmark

  • Publisert: 16.10.2021 09:57
  • Gyldig: fra 17.10.2021 02:00 til 18.10.2021 01:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå