Varsel fra NVE og MET for Nordkapp mandag 19.04.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 19.05.2022 13:02) Gyldig fra: 19.05.2022 07:00) til 20.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 19.05.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 19.05.2022 09:32) Gyldig fra: 19.05.2022 07:00) til 20.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 19.05.2022 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå