Varsel fra NVE og MET for Nesseby onsdag 27.04.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 27.04.2022 14:42) Gyldig fra: 27.04.2022 07:00) til 28.04.2022 06:59
    Neste varsel før: 27.04.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 27.04.2022 13:39) Gyldig fra: 27.04.2022 07:00) til 28.04.2022 06:59
    Neste varsel før: 27.04.2022 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Øst-Finnmark

  • Publisert: 27.04.2022 21:07
  • Gyldig: fra 27.04.2022 21:00 til 28.04.2022 23:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå