Varsel fra NVE og MET for Nesseby onsdag 12.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 12.01.2022 10:28) Gyldig fra: 12.01.2022 07:00) til 13.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 12.01.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 12.01.2022 14:40) Gyldig fra: 12.01.2022 07:00) til 13.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 12.01.2022 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

  • Publisert: 11.01.2022 13:42
  • Gyldig: fra 12.01.2022 11:00 til 12.01.2022 16:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå