Varsel fra NVE og MET for Nesseby torsdag 23.12.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 23.12.2021 13:30) Gyldig fra: 23.12.2021 07:00) til 24.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 23.12.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 23.12.2021 14:27) Gyldig fra: 23.12.2021 07:00) til 24.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 23.12.2021 15:30)

Polart lavtrykk

Polart lavtrykk, gult nivå (MET)

Lofoten, Ofoten, Vesterålen, Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark og Bankene utenfor Nordland og Troms, Tromsøflaket, Hjelmsøybanken, Nordkappbanken og Nordbanken

  • Publisert: 22.12.2021 09:49
  • Gyldig: fra 23.12.2021 08:00 til 24.12.2021 00:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå