Varsel fra NVE og MET for Nesseby søndag 21.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 21.11.2021 09:29) Gyldig fra: 21.11.2021 07:00) til 22.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 21.11.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 21.11.2021 10:15) Gyldig fra: 21.11.2021 07:00) til 22.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 21.11.2021 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Øst-Finnmark

  • Publisert: 20.11.2021 12:26
  • Gyldig: fra 20.11.2021 13:00 til 21.11.2021 16:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå