Varsel fra NVE og MET for Nesseby tirsdag 19.05.2020

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.02.2023 10:14) Gyldig fra: 05.02.2023 07:00) til 06.02.2023 06:59
    Neste varsel før: 06.02.2023 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.02.2023 10:44) Gyldig fra: 05.02.2023 07:00) til 06.02.2023 06:59
    Neste varsel før: 06.02.2023 11:00)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå