Varsel fra NVE og MET for Lyngen lørdag 02.07.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 02.07.2022 10:15) Gyldig fra: 02.07.2022 07:00) til 03.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 02.07.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 02.07.2022 10:05) Gyldig fra: 02.07.2022 07:00) til 03.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 02.07.2022 15:30)

Styrtregn

Styrtregn, gult nivå (MET)

Deler av Nord-Troms og Finnmark

  • Publisert: 01.07.2022 07:51
  • Gyldig: fra 01.07.2022 14:00 til 02.07.2022 01:59

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå