Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel fra NVE og MET for Lebesby tirsdag 23.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

Polart lavtrykk

Polart lavtrykk, gult nivå (MET)

Nordbanken, Kildinbanken og Øst-Finnmark

  • Publisert: 22.11.2021 09:39
  • Gyldig: fra 22.11.2021 10:00 til 23.11.2021 04:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå