Varsel fra NVE og MET for Lebesby mandag 06.09.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 06.09.2021 13:49) Gyldig fra: 06.09.2021 07:00) til 07.09.2021 06:59
    Neste varsel før: 06.09.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 06.09.2021 13:42) Gyldig fra: 06.09.2021 07:00) til 07.09.2021 06:59
    Neste varsel før: 06.09.2021 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå