Varsel fra NVE og MET for Lebesby lørdag 04.09.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 04.09.2021 08:06) Gyldig fra: 04.09.2021 07:00) til 05.09.2021 06:59
    Neste varsel før: 04.09.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 04.09.2021 09:45) Gyldig fra: 04.09.2021 07:00) til 05.09.2021 06:59
    Neste varsel før: 04.09.2021 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Nord-Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

  • Publisert: 02.09.2021 11:21
  • Gyldig: fra 03.09.2021 18:00 til 04.09.2021 14:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå