Varsel fra NVE og MET for Kautokeino lørdag 22.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.01.2022 10:34) Gyldig fra: 22.01.2022 07:00) til 23.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 22.01.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.01.2022 11:08) Gyldig fra: 22.01.2022 07:00) til 23.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 22.01.2022 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Finnmarksvidda

  • Publisert: 22.01.2022 12:02
  • Gyldig: fra 22.01.2022 11:00 til 24.01.2022 05:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå