Varsel fra NVE og MET for Kautokeino søndag 19.09.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 27.06.2022 14:47) Gyldig fra: 27.06.2022 07:00) til 28.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 27.06.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 27.06.2022 13:04) Gyldig fra: 27.06.2022 07:00) til 28.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 27.06.2022 15:30)

Skogbrannfare

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Finnmark og deler av Nord-Troms

  • Publisert: 01.07.2022 12:50
  • Gyldig: fra 27.06.2022 12:00 til 03.07.2022 14:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå