Varsel fra NVE og MET for Kautokeino søndag 19.09.2021