Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel fra NVE og MET for Kautokeino lørdag 26.06.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Nedgradert: Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Troms og Finnmark (NVE)

  • Fare pågår: Torsdag morgen 26. mai. 2022

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå