Varsel fra NVE og MET for Hasvik mandag 24.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 24.01.2022 16:19) Gyldig fra: 24.01.2022 07:00) til 25.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 24.01.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 24.01.2022 15:19) Gyldig fra: 24.01.2022 07:00) til 25.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 24.01.2022 15:30)

Vindkast

Svært kraftige vindkast, oransje nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

  • Publisert: 23.01.2022 11:26
  • Gyldig: fra 23.01.2022 18:00 til 24.01.2022 07:00

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Finnmark

  • Publisert: 24.01.2022 09:22
  • Gyldig: fra 24.01.2022 08:00 til 26.01.2022 03:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå