Varsel fra NVE og MET for Hasvik lørdag 22.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.01.2022 10:34) Gyldig fra: 22.01.2022 07:00) til 23.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 22.01.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.01.2022 11:08) Gyldig fra: 22.01.2022 07:00) til 23.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 22.01.2022 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

  • Publisert: 22.01.2022 11:51
  • Gyldig: fra 22.01.2022 07:00 til 23.01.2022 20:00

Is

Is, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

  • Publisert: 22.01.2022 12:28
  • Gyldig: fra 22.01.2022 21:00 til 23.01.2022 03:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå