Varsel fra NVE og MET for Hasvik onsdag 28.04.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 11.08.2022 13:54) Gyldig fra: 12.08.2022 07:00) til 13.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 12.08.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 11.08.2022 13:43) Gyldig fra: 12.08.2022 07:00) til 13.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 12.08.2022 11:00)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Kyststrøk i Vest-Finnmark

  • Publisert: 11.08.2022 18:25
  • Gyldig: fra 12.08.2022 02:00 til 12.08.2022 18:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå