Varsel fra NVE og MET for Hasvik onsdag 28.04.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 15.08.2022 14:49) Gyldig fra: 16.08.2022 07:00) til 17.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 16.08.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 15.08.2022 14:11) Gyldig fra: 16.08.2022 07:00) til 17.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 16.08.2022 11:00)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå