Varsel fra NVE og MET for Harstad onsdag 19.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 19.01.2022 14:40) Gyldig fra: 19.01.2022 07:00) til 20.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 19.01.2022 15:30)

Regn

Mye regn, gult nivå (MET)

Nordland og Troms

  • Publisert: 18.01.2022 12:00
  • Gyldig: fra 18.01.2022 07:00 til 19.01.2022 13:00

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Ofoten og Sør-Troms

  • Publisert: 20.01.2022 10:21
  • Gyldig: fra 19.01.2022 15:00 til 21.01.2022 10:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå