Varsel fra NVE og MET for Harstad onsdag 15.12.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 15.12.2021 13:56) Gyldig fra: 15.12.2021 07:00) til 16.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 15.12.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 15.12.2021 15:26) Gyldig fra: 15.12.2021 07:00) til 16.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 15.12.2021 15:30)

Is

Is, gult nivå (MET)

Troms

  • Publisert: 15.12.2021 11:38
  • Gyldig: fra 15.12.2021 11:00 til 16.12.2021 00:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå