Varsel fra NVE og MET for Harstad fredag 16.07.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 16.07.2021 14:48) Gyldig fra: 16.07.2021 07:00) til 17.07.2021 06:59
    Neste varsel før: 16.07.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 16.07.2021 09:54) Gyldig fra: 16.07.2021 07:00) til 17.07.2021 06:59
    Neste varsel før: 16.07.2021 15:30)

Regn

Mye regn, gult nivå (MET)

Troms

  • Publisert: 15.07.2021 10:06
  • Gyldig: fra 15.07.2021 22:00 til 17.07.2021 00:00

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms

  • Publisert: 15.07.2021 09:26
  • Gyldig: fra 15.07.2021 20:00 til 16.07.2021 10:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå