Varsel fra NVE og MET for Harstad mandag 21.06.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 27.05.2022 14:44) Gyldig fra: 27.05.2022 07:00) til 28.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 27.05.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Nedgradert: Varsel om jord- og flomskredfare, grønt nivå for Troms og Finnmark (NVE)

  • Fare øker: Tirsdag ettermiddag 24. mai. 2022
  • Publisert: 26.05.2022 11:08) Gyldig fra: 27.05.2022 07:00) til 28.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 26.05.2022 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå