Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel fra NVE og MET for Hammerfest lørdag 04.09.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Nord-Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

  • Publisert: 02.09.2021 11:21
  • Gyldig: fra 03.09.2021 18:00 til 04.09.2021 14:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå