Varsel fra NVE og MET for Gratangen onsdag 06.07.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 06.07.2022 13:46) Gyldig fra: 06.07.2022 07:00) til 07.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 06.07.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 06.07.2022 13:55) Gyldig fra: 06.07.2022 07:00) til 07.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 06.07.2022 15:30)

Styrtregn

Styrtregn, gult nivå (MET)

deler av Troms

  • Publisert: 05.07.2022 10:12
  • Gyldig: fra 05.07.2022 19:00 til 06.07.2022 01:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå